Home

O szkole

Rekrutacja

Aktualności

Dlaczego KSM?

Kontakt

WYJĄTKOWOŚĆ NASZEJ SZKOŁY

Co wyróżnia Korczakowską Szkołę Marzeń:

 • opieka merytoryczna i wsparcie metodyczne Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka
 • nauka w mało licznych zespołach (do 15 uczniów)
 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w oparciu o alternatywne, innowacyjne podejście do nauczania
 • odejście od systemu klasowo- lekcyjnego
 • ocenianie osiągnięć w oparciu o system wspierania mocnych stron ucznia
 • indywidualne podejście do rozwoju i możliwości każdego ucznia w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • codzienna nauka języka angielskiego
 • przyjazna, kreatywna, otwarta na nowe rozwiązania kadra pedagogiczna
 • opieka logopedyczna, psychologiczna i terapeutyczna
 • możliwość nauki w klasach łączonych z uwagi na kompetencje uczniów a nie wyłącznie wiek metrykalny
 • wsparcie metodyczne, organizacyjne i merytoryczne dla dzieci uczących się w systemie edukacji domowej
 • stała struktura zajęć w ciągu dnia ( zajęcia edukacyjne w godzinach 9.00 -14.30)
 • cotygodniowe, całodzienne zajęcia poza szkołą – tzw. szkoła w terenie
 • szereg popołudniowych, dodatkowych zajęć kreatywno-rozwojowych np.: proponujemy języki obce, szachy, harcerstwo, legorobotyka, zajęcia teatralne, judo lub karate, zajęcia sportowe, naukę gry na gitarze, basen
 • pełna opieka pozalekcyjna, w tym wspólne odrabianie zadań domowych, zabawa, odpoczynek, rozwój kompetencji społecznych i predyspozycji
 • nowoczesne, ergonomiczne wyposażenie sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń
 • codzienne, ciepłe pełnowartościowe obiady wraz z indywidualnymi dietami zalecanymi przez specjalistę

Wszystkie powyższe elementy zapewnione są w pełni w ramach miesięcznej opłaty czesnego! Dodatkowe koszty mogą być związane jedynie z organizacją różnorodnych dodatkowych aktywności pozaszkolnych tj.: wyjścia do teatru, muzeum, organizację eksperymentalnych zajęć w instytucjach zewnętrznych, organizację wycieczek, itp.

 

Zapraszamy!

Zadzwoń ? 695 100 330

Dowiedz się więcej !

? www.katowice-ksm.pl

kontakt@katowice-ksm.pl

Skip to content