Home

O szkole

Rekrutacja

Aktualności

Dlaczego KSM?

Kontakt

Integracja sensoryczna w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Katowicach

Od września 2020 r. wraz z otwarciem Katowickiej Korczakowskiej Szkoły Marzeń rozpoczynamy zajęcia terapeutyczne w tym terapię sensoryczną.

Wiemy jak ważny dla całościowego rozwoju dziecka jest prawidłowy odbiór i przetwarzanie wrażeń zmysłowych płynących ze świata. Konsekwencje zaburzeń integracji sensorycznej często przybierają postać lęku, agresji, nadpobudliwości, nadwrażliwości sensorycznej oraz wycofanie się ze środowiska rówieśniczego w celu unikania nieprzyjemnych doznań wynikających z nieprawidłowej interpretacji wrażeń zmysłowych.  Terapia sensoryczna, którą proponujemy naszym uczniom, którzy mają zalecenie do tej formy wspomagania rozwoju jak i chętnym dzieciom nie uczęszczającym do naszej Korczakowskiej Szkoły Marzeń  w Katowicach ukierunkowana jest na:

  • rozwój prawidłowych procesów przetwarzania sensorycznego, 
  • właściwego reagowania na wrażenia zmysłowe, 
  • adekwatnych do bodźca zachowań dziecka,
  • porządkowanie i organizowanie różnorodnych bodźców docierających do dziecka za pośrednictwem różnych jego zmysłów,
  • wzmacniani procesów nerwowych,

Zajęcia terapii sensorycznej to ukierunkowana zabawa ruchowa, która ma „oswoić” zewnętrzny świat, jego mnogość i często nieprzewidywalność bodźców. 

Terapia integracji sensorycznej prowadzona będzie dla uczniów Korczakowskiej Szkoły Marzeń w ramach zajęć rewalidacyjnych a dla dzieci z zewnątrz odpłatnie w ramach godzin popołudniowych. 

Mamy pełną świadomość tego, że właściwa integracja sensoryczna jest podstawą rozwoju ruchowego, emocjonalnego i psychicznego dziecka.

Zapraszamy do Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach

Skip to content