O nas

Dla rodzica

Rekrutacja

Aktualności

Języki obce w KSM

Kontakt

Korczakowska Szkoła Marzeń wspiera edukację domową

Edukacja domowa to pozaszkolna prawnie dopuszczalna forma kształcenia uczniów pozwalająca im na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w domu, bez konieczności uczęszczania na zajęcia klasowo lekcyjne. Ta forma nauki poza szkołą daje rodzicom różne możliwości organizacji nauki w domu począwszy od przejęcia roli nauczycieli, przez zatrudniania nauczycieli i specjalistów, uczestnictwo dziecka w różnych zajęciach pozaszkolnych jak i udział dziecka w wybranej ofercie zajęć i warsztatów na terenie Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach. Edukacja domowa może być realizowana w różny sposób w zależności od potrzeb i preferencji dziecka oraz jego rodziny.

Nasza Katowicka Korczakowska Szkoła Marzeń umożliwia dzieciom korzystających z edukacji domowej udział w wyjazdach szkolnych, lekcjach w terenie, uczestnictwo w różnorodnych działaniach społecznych, uroczystościach szkolnych i rozwijanie pasji i zainteresowań. Edukacja domowa zapewnia zindywidualizowanie form i metod pracy oraz tempa nauki do potrzeb dziecka. Edukacja domowa wspiera rozwój zarówno dzieci wybitnie uzdolnionych jak i z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi w tym specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowiacach w ramach edukacji domowej zapewnia również wsparcie rodzicom podejmującym decyzję o realizacji obowiązku szkolnego dla swojego dziecka poza szkołą. Zapewniamy konsultację z nauczycielami i specjalistami, dostęp do pomocy naukowych i książek będących w zasobach szkoły.

Uczniowie korzystający z edukacji domowej przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych zorganizowanych na terenie szkoły przeprowadzonych przez nauczycieli doświadczonych w pracy z dziećmi, otwartymi na alternatywne rozwiązania edukacyjne.

Krok po kroku do edukacji domowej.

Krok 1. Rodzice powinni w pierwszej kolejności uzyskać opinię publicznej powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Krok 2. Rodzice wypełniają wniosek o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą wraz z zobowiązaniem o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnychoświadczeniem o zapewnieniu dziecku warunków do realizowania podstawy programowej do pobrania ze strony internetowej Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach, który należy wysłać mailem na adres kontakt@katowice-ksm.pl

Krok 3. Rodzie składają u dyrektora Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach kompletu dokumentów zawierających podanie o realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej oraz opinię publicznej powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz dodatkowe dokumenty tj.: opinia o specyficznych trudnościach w nauce, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli dziecko takie dokumenty posiada).

Krok 4. Podpisanie umowy kształcenia dziecka z dyrektorem Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach.

Skip to content