O nas

Dla rodzica

Rekrutacja

Aktualności

Języki obce w KSM

Kontakt

Szkolny gabinet terapii psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej

Kilka słów o naszym szkolnym gabinecie terapii psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej

W Korczakowskiej Szkole Marzeń w Katowicach bezpieczne i wspierające miejsce edukacyjne znajdzie każdy uczeń. Z uwagi na różnorakie potrzeby edukacyjne dzieci, mamy świadomość konieczności szerokiego zindywidualizowania naszych oddziaływań dydaktycznych zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i w formie indywidualnych zajęć wspierających.

W tym celu Korczakowska Szkoła Marzeń w swojej infrastrukturze oprócz sal lekcyjnych, świetlicy ma także gabinety terapii indywidualnej a także rehabilitacji. Dziś kilka słów o szkolnym gabinecie terapii psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej. W gabinecie tym prowadzona jest diagnoza:

  • logopedyczna trudności w zakresie kompetencji językowej i artykulacyjnej,
  • psychologiczna kompetencji rozwojowych w zakresie emocjonalno-społecznym i poznawczym
  • pedagogiczna trudności szkolnych i podstawowych umiejętności dydaktycznych.

Wszystkie działania terapeutyczne prowadzone są w oparciu o sugestie rodziców, spostrzeżenia i obserwacje nauczycieli oraz posiadane przez uczniów zalecenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczne.

Ponadto w Korczakowskim szkolnym gabinecie terapii psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej prowadzone są zajęcia rewalidacji indywidualnej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze, zajęcia dla uczniów uzdolnionych raz konsultacje dla rodziców i uczniów oraz rozmowy wspierające i fajne spotkania kiedy ktoś ma taką potrzebę. To także czas na krótki odpoczynek i chwilę ciszy dla uczniów, którzy tego właśnie potrzebują.

Gabinet terapii psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej wyposażony jest  w odpowiednie pomoce i gry dydaktyczne, książki, materiał percepcyjno-manipulacyjny, itp. Podstawową formą pracy także wspierającej i korekcyjnej dziecka jest zabawa stąd w naszym gabinecie jest też czas na wspólną, kierowaną aktywność zabawową o charakterze edukacyjnym.

Wszystkie oddziaływania w naszym szkolnym gabinecie terapii psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej odbywają się za zgodą rodziców uczniów. Rodzice są sukcesywnie informowani o postępach terapii, mogą też zasięgnąć porady czy pomocy w sprawach wychowawczych dotyczących ich dzieci. Zachęcani są do współuczestniczenia w terapii poprzez wspieranie dziecka.

Skip to content