Home

O szkole

Rekrutacja

Aktualności

Dlaczego KSM?

Kontakt

Dlaczego Korczakowska Szkoła Marzeń???

Zajęcia w Korczakowskiej Szkole Marzeń są alternatywną dla obecnego systemu edukacyjnego w polskich szkołach.
Tworzymy nowoczesną, inspirującą i podążającą za dzieckiem szkołę wykorzystującą na co dzień nowe technologie, innowacyjne metody i narzędzia oraz klasyczne, oparte na naturalistycznej edukacji metody pracy.
Płynnie budujemy przestrzeń edukacyjną wykorzystując technologię jutra i elementy pedagogiki Montessori, Freineta, Froebela.
Innowacyjność naszej edukacji polega na rezygnacji ze sztywnego czasu trwania lekcji i braku dzwonków co umożliwia bieżące podążanie za dzieckiem, jego potrzebami, możliwościami poznawczymi, metodami przyswajania wiedzy i kreatywnością.
Oswajamy nowe treści dydaktyczne skupiając się na ich aspekcie praktycznym. Pracujemy metodami aktywizującymi, projektami, zadaniami problemowymi i pracy zespołowej.

Nasi uczniowie już niedługo będę pracownikami, pracodawcami, obywatelami i do tej roli przygotowujemy naszych korczakowskich uczniów.

U nas nauka jest intelektualną zabawą, grą dydaktyczną, programowaniem i kodowaniem.

W naszej szkole miejsce odnajdzie również uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doświadczenie naszych specjalistów zapewnia elastyczne łącznie oddziaływań rewalidacyjnych z procesem nauczania. Każdemu uczniowi ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi zapewniamy zajęcia stymulujące w zakresie kompetencji społecznych, integracji sensorycznej, rozwoju kompetencji językowych, funkcji poznawczych.

Nie postrzegamy ucznia z perspektywy jego trudności lecz jego potencjału rozwojowego, możliwości i marzeń.

Skip to content