Home

O szkole

Rekrutacja

Aktualności

Dlaczego KSM?

Kontakt

Opłaty w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Katowicach

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące opłaty:

 • bezzwrotna opłata wpisowa w wysokości 1000 zł
 • miesięczne czesne w wysokości 1000zł, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, miesięczne czesne wynosi 800 zł, płatne przez 10 miesięcy dla ucznia, waloryzowane raz w roku o wskaźnik inflacji
 • miesięczne czesne za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) w wysokości 800zł, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego miesięczne czesne wynosi 600 zł
 • Uwaga! W przypadku uczęszczania do Korczakowskiej Szkoły Marzeń rodzeństwa, rodzic może wnioskować o indywidualne ustalenie wysokości czesnego dla dzieci.

  O przyjęciu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ucznia realizującego  obowiązek szkolny w warunkach edukacji domowej i o wysokości wszystkich opłat decyduje dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach.
  W przypadku uczęszczania do Korczakowskiej Szkoły Marzeń rodzeństwa, rodzic może wnioskować o indywidualne ustalenie wysokości czesnego dla dzieci.

  Zapraszamy!

  Zadzwoń ? 695 100 330
  Dowiedz się więcej!
  www.katowice-ksm.pl
  kontakt@katowice-ksm.pl

   

  Skip to content