Home

O szkole

Rekrutacja

Aktualności

Dlaczego KSM?

Kontakt

Opłaty w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Katowicach

W roku szkolnym 2020 / 2021 z uwagi na pierwszy rok działalności szkoły obowiązuje promocyjna cena czesnego obejmująca zajęcia edukacyjne, świetlicowe i dodatkowe wg podpisanej umowy.

Cena czesnego  – 700 zł płatne przez 12 miesięcy w roku lub 840 zł płatne przez 10 miesięcy z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień.
Wyżywienie w zależności od preferencji rodziców i dziecka – płatne dodatkowo. Zapewniamy catering dietetyczny (bezglutenowy, bezcukrowy i bezmleczny).

Opłata wpisowa wynosi 500 zł.
Uwaga!
Rodzice, którzy podpiszą umowę kształcenia dziecka na rok szkolny 2020/2021 do 01 czerwca 2020 r. zwolnieni są z opłaty wpisowej . 

O przyjęciu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ucznia realizującego  obowiązek szkolny w warunkach edukacji domowej i o wysokości wszystkich opłat decyduje dyrektor Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Katowicach.
W przypadku uczęszczania do Korczakowskiej Szkoły Marzeń rodzeństwa, rodzic może wnioskować o indywidualne ustalenie wysokości czesnego dla dzieci.

Zapraszamy!

Zadzwoń ? 695 100 330
Dowiedz się więcej!
www.katowice-ksm.pl
kontakt@katowice-ksm.pl

 

Skip to content